B-Analysed

Financiële analyse met oog op de toekomst

Elke zakelijke beslissing valt of staat bij de financiële gezondheid van uw bedrijf. Een grondige financiële analyse is voor ondernemers dan ook geen overbodige luxe. Wij voeren volgens onze zelf ontwikkelde methode een financiële analyse van uw bedrijf uit, zodat u het inzicht en advies heeft om met een gerust hart zakelijke beslissingen te nemen.

Onze oplossing

Uw bedrijf.
Onder de loep.

Inzicht in de prestaties
Wij duiken diep in de cijfers uit de systemen en rapportages van uw bedrijf en kunnen u zo, in begrijpelijke taal, inzicht geven in de financiële prestaties en positie van uw bedrijf.
Een volledig overzicht van uw financiële status
We analyseren en interpreteren de gegevens en cijfers uit uw jaarrekening en managementrapportages. Naast dat we de winstgevendheid, solvabiliteit, liquiditeit en financiële structuur van uw organisatie beoordelen, evalueren we ook zaken als weerstandsvermogen, financial efficiency, continuïteit, kredietpositie en risico’s.

Hulp bij het nemen van beslissingen

Beslissingen op uw dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de analyse van de winstgevendheid en de financiële positie. Maar ook betreft het beslissingen voor de langere termijn, zoals investerings-, financierings- en overnamebeslissingen.

Door B-Analysed, hebben we eindelijk grip op onze financiële gezondheid. Het programma heeft ons inzicht gegeven in risico's waar we eerder nog niet van op de hoogte waren.
landing pages

Set the Tone.

company pages

Complete the Picture.

blog pages

Engage Your Audience.

Portfolio Pages

Showcase Your Success.

pricing pages

Compare and Contrast.

account pages

Useful Utilities.

Benieuwd naar wat
B-Analysed kan betekenen voor jouw organisatie?